Buku Saku

2022 / Buku Saku Puskaji AKN

Gambaran Umum:
E-Book: https://issuu.com/indah.pranchiska/docs/buku_saku_puskaji_akn Buku Saku Puskaji AKN merupakan panduan ringkas yang dapat mempermudah publik untuk dapat memahami mengenai peran, tugas, dan kewajiban Puskaji AKN sebagai salah satu unsur pendukung yang berada di bawah Badan Keahlian DPR RI yang berperan aktif dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI khususnya di bidang Akuntabilitas Keuangan Negara dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan sistem keuangan negara yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.